Nieuws

06.04.2022 Wijkverpleegkundigen ervaren werkdruk: documentatie neemt veel “onzinnige” tijd in beslag

De werkdruk in de zorgsector is hoog. Dat geldt ook voor wijkverpleegkundigen. Ze zijn steeds meer tijd kwijt aan organisatorische zaken, zoals documenteren en administratieve werkzaamheden. Zelf schatten ze hier wekelijks ongeveer 12 uur mee bezig te zijn. Het Nivel deed onderzoek naar het verband tussen de ervaren werkdruk en de administratieve werkzaamheden. Dit deed het onderzoeksbureau met behulp van vragenlijsten en focusgroepen.

Wijkverpleegkundigen veel tijd kwijt aan documentatie van organisatorische zaken

Wijkverpleegkundigen betreuren het feit dat ze zoveel tijd moeten besteden aan de documentatie van organisatorische zaken. Ze komen onder druk te staan en raken gefrustreerd, omdat ze voor hun gevoel allerlei “nevenactiviteiten” moeten doen. Meer dan de helft van de wijkverpleegkundigen ervaart werkdruk die te maken heeft met zowel de klinische documentatie, als aan de documentatie van organisatorische aspecten. Van het eerste type documentatie zien ze het belang in, want dat gaat over de individuele zorgverlening aan cliënten. Echter, ze vinden het lastig om het nut in te zien van alle tijd die ze steken in financiële zaken en personeelszaken.

Werkdruk bij het invullen van verplichte onderdelen van dossiers

Het advies luidt dan ook om de documentatie van organisatorische zaken te beperken. Dit komt de werkdruk ten goede, omdat wijkverpleegkundigen hier dan minder tijd aan kwijt zijn. Ook wordt er aanbevolen om te werken aan de gebruiksvriendelijkheid van de elektronische cliëntendossiers. Wijkverpleegkundigen ervaren soms veel werkdruk bij het invullen van verplichte onderdelen van de dossiers. Kim de Groot, onderzoeker Verzorging, Verpleging en Ouderenzorg, en wijkverpleegkundige, zou graag zien dat de mensen die in de praktijk werken meer betrokken worden bij de (technologische) ontwikkeling van de zorg: “Om hun werkdruk te verminderen moeten verpleegkundigen een prominente stem krijgen én claimen in de doorontwikkeling van elektronische cliëntendossiers.”

Het eerste deel van onderzoek van het Nivel werd in 2019 uitgevoerd. Maar liefst 195 deelnemers van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging participeerden aan een vragenlijst. In 2020 vond het tweede deel van het onderzoek plaats. Hierbij werden 28 wijkverpleegkundigen, vanuit verschillende regio’s, verdeeld over vier focusgroepen. De resultaten van het onderzoek werden afgelopen januari gepubliceerd in BMC Nursing.

Auteur: redactie

Artikelen
ARCHIEF