Artikelen

05.11.2023 Patiënten zijn tevreden over de huidige zorg, maar vrezen voor de toekomst

De zorgsector heeft het zwaar: er zijn personeelstekorten, er is sprake van veel verzuim en de werkdruk is hoog. Ondanks de zware belasting op zorgmedewerkers, zijn vrijwel alle patiënten tevreden met de zorg zie zij geleverd krijgen. Toch blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland dat patiënten zich wel zorgen maken over de toekomst. Een vraag die veel patiënten zich stellen is dan ook: “Hoe ziet de zorg er over tien jaar uit?”

Nederlandse zorg scoort dikke voldoende

Maar liefst 11.000 patiënten die op dit moment behandeld worden of in het ziekenhuis liggen gaven hun mening over de gezondheidszorg. Die blijkt veelal positief: het gemiddelde cijfer dat patiënten aan Nederlandse zorginstellingen geven is een 7,3. Ook geeft 94 procent van de ondervraagden aan dat de zorg die zij in de afgelopen twee jaar ontvingen, vrijwel altijd van goede kwaliteit was. Kortom, de Nederlandse gezondheidszorg scoort momenteel een dikke voldoende.

Patiënten vrezen voor toekomst

Echter, voor de toekomst wordt een ander beeld geschetst. Meer dan 80 procent van de patiënten vraagt zich af of ze over tien jaar nog wel goede zorg kunnen krijgen. En die onzekerheid is er niet voor niks. Mensen maken zich zorgen over (de gevolgen van) de personeelstekorten en de toenemende vergrijzing. Volgens Arthur Schellekens, de nieuwe directeur van de patiëntenfederatie, is verandering op korte termijn broodnodig om de zorg “toekomstproof” te maken: “De zorg gaat de komende jaren anders worden. Dat heeft grote invloed op patiënten. De politiek moet daar helder en eerlijk over zijn zodat patiënten zich daarop voor kunnen bereiden.

Onzekerheid door tegenstrijdige berichten

Daarnaast is het volgens Schellekens van groot belang dat de regering open en duidelijk gaat zijn over de visie op de zorg. Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat de zorgtoeslag flink omlaaggaat, terwijl de premies voor de zorgverzekeringen juist stijgen. Dat schept verwarring en onduidelijkheid, zo stelt ook Schellekens: “De onzekerheid daarover bij patiënten is groot. Die moeten we zien weg te nemen.”

 Auteur: redactie

Artikelen
ARCHIEF