Artikelen

14.01.2019 Gemeenten willen de levering van hulpmiddelen verbeteren

De levering van hulpmiddelen voor mensen met een ziekte of beperking gaat nog niet altijd vlekkeloos. Gemeenten maken afspraken met leveranciers over de levering, maar er gaat nog het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet ervoor zorgen dat hier verbetering in komt.

Bureau Berenschot

Het is voor mensen met een ziekte of beperking van essentieel belang om hulpmiddelen te krijgen. Dit hebben zij nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Ieder(in) is een koepelorganisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een ziekte of beperking. Deze organisatie heeft, samen met haar leden, aan de bel getrokken. Volgens Ieder(in) zijn er problemen bij de toewijzing en levering van hulpmiddelen. Ook Bureau Berenschot heeft vorig jaar op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de meest zorgwekkende problemen op een rij gezet. Het resultaat hiervan was; lange levertijden, slechte bereikbaarheid, gebrek aan maatwerk, kwaliteitsverschillen tussen gemeenten en het niet kunnen meenemen van hulpmiddelen bij een verhuizing.

Dat heeft ertoe geleid dat de handreiking is vernieuwd door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), netwerkorganisatie Ieder(in) en de hulpmiddelenleveranciers. Uiteraard is dit in overleg gegaan met verschillende gemeenten, het Ministerie VWS en een aantal belangenorganisaties, waaronder de Dwarslaesie Organisatie Nederland en Spierziekten Nederland. De vernieuwde handreiking kan door gemeenten gebruikt worden als leidraad en helpt hen bij de inkoop van hulpmiddelen.

Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid

Het grootste verschil tussen de oude en nieuwe versie van de handreiking is de inhoudelijke informatie. In de oude versie stonden de prijzen en kosten voornamelijk centraal. De nieuwe versie richt zich juist meer op de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid voor de aanvrager is het uitgangspunt. Dat moet in de praktijk leiden tot meerdere verbeteringen. Ten eerste moet de nieuwe handreiking ervoor zorgen dat er beter maatwerk wordt geleverd. Ook als er sprake is van een complexe aanvraag. Ten tweede moet er naar een passende oplossing worden gezocht als iemand verhuisd naar een andere woning. Tenslotte moeten de belangenbehartigers direct (vanaf het begin) betrokken worden bij de zorginkoop, zodat de mensen met een ziekte of beperking de juiste hulpmiddelen toegewezen krijgen.

Auteur: redactie

Artikelen
ARCHIEF