Artikelen

06.04.2022 Albert Schweitzer ziekenhuis wist per ongeluk en te vroeg patiëntgegevens

Ziekenhuizen zijn verplicht om medische patiëntendossiers minstens 20 jaar te bewaren. De reden hiervan is dat artsen hun patiënten op basis van het dossier zo goed mogelijk kunnen behandelen. Bij het Albert Schweitzer ziekenhuis is hierin iets misgegaan. Maar liefst 513 duizend bestanden zijn gewist uit patiëntendossiers van 212 duizend patiënten. Alle verwijderde gegevens zijn van vóór september 2017.

In 2017 is het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat locaties heeft in Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Ridderkerk, overgegaan van papieren dossiers naar elektronische patiëntendossiers (ook wel EPD’s genoemd). Alle belangrijke en actuele datagegevens zijn toen verwerkt in deze EPD’s. Ook de minder belangrijke patiëntgegevens werden bewaard: deze werden gescand en opgeslagen in een digitaal archief. En in dit archief heeft er een incident plaatsgevonden.

Het ziekenhuis laat weten dat de oude bestanden met patiëntgegevens door een foutieve instelling overschreven zijn door nieuwere bestanden. Deze werden namelijk met hetzelfde bestandsnummer opgeslagen, waardoor de oude nu gewist zijn. Het ziekenhuis benadrukt dat de gegevens niet kwijt zijn, maar dat ze niet meer bestaan.

In oktober 2021 werd het incident ontdekt. Aangezien een ziekenhuis verplicht is om bestanden minstens 20 jaar te bewaren en dat nu niet gelukt is, spreekt men van een datalek. Het ziekenhuis gaat de patiënten onder andere via email inlichten over de fout. Directeur Peter van der Meer biedt daarin zijn excuses aan voor de onzorgvuldigheid waarmee het ziekenhuis heeft gehandeld. Hij vreest echter niet dat patiënten hinder gaan ondervinden van de verdwenen gegevens: “De kans dat er gevolgen zijn voor uw behandeling, is verwaarloosbaar klein”, aldus Van der Meer.

Auteur: redactie

Artikelen
ARCHIEF